Jelenlegi hely

Címlap » Pályázatok

Út a tudományhoz

Az 2016/2017-es tanévben iskolánk jelentős – 702.000 Ft összértékű – támogatást nyert el az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett, Út a tudományhoz program keretében 'Biztonságtechnikai eszközök megvalósítása szenzorokkal és digitális áramkörökkel' című pályázatával.

 

A program célja a tehetséges diákok felkarolása és támogatása abban, hogy megismerkedhessenek a tudományos kutatások módszereivel, és fontos kompetenciákra tegyenek szert természettudományos és műszaki területeken. Ezt a program a támogatáson keresztül eszközök beszerzésével, és ösztöndíj biztosításával segíti elő.

A létrejött csoport három diákból [Bagdi Gyula, Gilinger Tibor és Kovács Ádám] valamint mentorukból [Simon Tibor] áll, akik a jelenlegi pályázatot a jövőbeli munka megalapozásának tekintik. Így a támogatás által biztosította lehetőséget arra használták fel, hogy az egyszerű áramkörök tervezésében és megvalósításában jártasságra tegyenek szert.

A projekt megvalósításának első hónapjaiban az elméleti ismeretek elsajátításán volt a hangsúly. Ehhez először a matematikai alapokat kellett megteremteni a Boole-algebra műveleteinek, formalizmusának és azonosságainak ismertetésével, majd a kapuáramkörök működését ismerték meg a tanulók. A továbbiakban ezekre az ismeretekre építve sajátította el a csoport először az egyszerű logikai, majd a sorrendi hálózatok működésének alapjait.

A projekt második felében a konkrét áramkörök tervezésén, megvalósításán volt a hangsúly, sok esetben kiegészítve az adott problémához kapcsolódó új ismeretekkel, amire többek között a különböző szenzorok alkalmazása miatt volt szükség. A tényleges megvalósítást mindig megelőzte a szoftveres tesztelés az esetlegesen felmerülő problémák felderítésére.

projekt további sarkalatos pontja volt, hogy a tanulók fejlődjenek a méréstechnika területén is. Ennek eléréséhez is szükséges volt bizonyos elméleti ismeretek megszerzésére, aminek az alkalmazására az áramkörök megvalósításánál került sor, azok vizsgálatakor, tesztelésekor. A mérések elvégzésében jelentős minőségi javulást hoztak az új eszközök [digitális oszcilloszkóp; digitális (True RMS) multiméterek]. A tanulók a virtuális méréstechnikával is megismerkedtek az Edaq530 mérésadatgyűjtő segítségével, ami a SZTE TTIK MIT saját fejlesztése.

A projekt során a tanulók nem csak egymással és mentorukkal működtek együtt, hanem a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi Karával kötött megállapodásnak köszönhetően lehetőségük adódott a felmerülő kérdéseiket megvitatni a Műszaki Informatika Tanszék munkatársaival is. Ezen kívül az együttműködés keretében két alkalommal vett részt a csoport laborlátogatáson az egyetemen, ahol mind elméleti, mind gyakorlati ismereteiket is gyarapították.