Jelenlegi hely

Címlap » Pályázatok
Da Vinci 21

Európa felfedezése a tudományok és a művészetek segítségével
/ Discovery of Europe through arts and sciences

 

 
 

Partnereink / Our partners::


 1. Gesamtschule Mettlach- Orscholz (Németország / Germany)
 2. College Pierre et Marie Curie (Franciaország / France)
 3. Gimnazjum Nr. 3 w Zawierciu (Lengyelország / Poland)
 4. Graf-Ludwig-Gesamtschule Voelklingen-Ludweiler (Németország / Germany)
 5. Osnovna Sola Lesicno (Szlovénia / Slovenia)

 

A projekt főbb célkitűzései/ Main objectives of the project:


 1. Identitás megerősítése / Securing identity
 2. Európa fő kulturális értékeinek megismerése / Introduction of Europe's main cultural values
 3. A tudományok és művészetek ötvözése / Combining arts and sciences
 4. Megújuló energiaforrások, energiatakarékosság / Renewable energy sources, energy conservation
 5. Építészeti ismeretek bővítése a matematika segítségével / Expansion of architectural knowledge with the help of Mathematics
 6. Az önkifejezés képességének erősítése az idegen nyelvek területén is / Encouragement of self-expression in the field of foreign languages as well
 7. Kommunikációs képességek erősítése az idegen nyelvek területén is / Improvement of communication skills in the field of foreign languages as well
 8. Modern, multimédiás eszközök használatának elmélyítése / Intensification of the usage of modern, multimedia devices

 

Tervezett tevékenységek és projekttalálkozók / Planned activities and project meetings:


Projektnyitó találkozó: 2010. szeptember 22-26. Lesicno (Szlovénia)
/ Opening meetingof the project 22-26 September 2010 Lesicno (Slovenia)

 

Képek a találkozóról / Pictures of the meeting
Téma: a projekt áttervezése, további menetrend megtervezése, projektvezetők megválasztása, projektcélok és projekttermékek pontosítása / Topics: modification of the project, forward scheduling, election of project leaders, specification of the aims and products of the project

 

2. 2010. november 22-26. Albert (Franciaország) / 22-26 November 2010 Albert (France)

 

Képek a találkozóról / Pictures of the meeting
a) Diákok közös foglalkozásai a következő témákban: megújuló energiaforrások, hangszerek készítése a természetben található tárgyak, növények segítségével, az Európai Unió története, mozaik-alakzatok tervezése, készítése / Common activities of students in the following topics: renewable energy sources, creating musical instruments using objects and plants that can be found in nature, history of the European Union, planning and creating mosaic figures
b) Tanulságok levonása, eredmények értékelése, további tennivalók tervezése, megbeszélése / Drawing conclusions, evaluation of the results, planning and discussing further tasks
c) Diákok beszámolói a projekttalálkozóról / Students’ reports on the meeting:
Szabó László,
Koroknai Vivien,
Miklós Daniella (Miklós Daniella németül / in German)

 

3. 2011. április 4/5-8/9. Orscholz (Némtország) / 4/5-8/9 April 2011 Orscholz (Germany)

 

Képek a találkozóról / Pictures of the meeting
a) Közös musical előadása / Performing a musical together

b) Szélkerék készítése, mozaik-szőnyeg készítése / Creating a windmill and a mosaic carpet

c) Tanulságok levonása, eredmények értékelése, további tennivalók tervezése, megbeszélése / Drawing conclusions, evaluation of the results, planning and discussing further tasks
d) Diákok beszámolói / Students’ reports:
Gábor Viktor (németül / in German),
Paku Dorottya,
Török Fanni
, Török Fanni (angolul
/ in English)

e) A helyi újság, a Saarbrücker Zeitung tudósítása / Report of the local newspaper, the Saarbrücker Zeitung (cikk / article)

 

4. Comenius-hét Magyarországon (2011. május 2-9.) / Comenius week in Hungary (2-9 May, 2011)a) Fotókiállítás az eddigi projekttalálkozókról az iskola aulájában / Display of photos in the hall of the school made at the earlier project meeting
http://promenad.hu/modules.php?name=News&file=article&sid=95200

b) "Vidd fel a logót!" verseny / „Make the logo fly” competition
http://mediamania.gportal.hu/gindex.php?pg=8388128&gid=27853885. 2011. szeptember 22-26: Hódmezővásárhely (Magyarország) / 22-26 September, 2011 Hódmezővásárhely (Hungary)

Képek a találkozóról / Pictures of the meeting


a) Workshopok az iskolában / Workshops int he school:


 

b) Workshopok külső műhelyekben /Stations in outer workshops:

c) Tanulságok levonása, eredmények értékelése, további tennivalók tervezése, megbeszélése / Improving the occasions, valuing the results, panning and talking about further to dos

d) Kiállítás a projekthét termékeiből / Display made up of the products of the project week (képek / pictures)

e) A médiások filmje a Comenius-projekthétről / Movie of the Comenius Week made by the students interested in media (video / video)

f) A projekthét sajtóvisszhangja / Response of the project week in the press:

Műhelymunkákra készülnek da Vinci szellemében / Workshop occupation is under process in the Spirit of da Vinci

Európa felfedezése a nagy itáliai zsenivel / Exploration of Europe with the great Italian genius

Interjú a Vásárhelyi Televízióban (1. rész, 2. rész)

6. 2012. március 26/27-30/31: Projektzáró találkozó Zawierce (Lengyelország) / 26/27-30/31 March 2012: Project meeting in Zawierce (Poland)a) Workshopok az iskolában: matematikai transzformációk és zene, photoshop és a művészetek, idegen nyelvek, zene és művészetek, biológia németül / school workshops: maths and music, photoshop and arts, foreign languague (survival kit), biology (fotók / pictures)

b) Workshopok a Városi Művészeti Központban / Workshops In Town Cultural Centre:

a. repülőgép modellek készítése / Building Flying models (fotók / pictures)

b. művészetek workshop / Artistic workshop (fotók / pictures)

c) Repülőgép modellek versenye / A Flying models contest (fotók / pictures)

d) Projekt záró értekezlet, eredmények tanulságok megbeszélése / The closure-meeting and evaluation of the project, conference on results, edification (fotók / pictures)

e) Hivatalos projektzáró est, kiállítás a projekthéten készült tárgyakból, filmek fotók bemutatása / Official final meeting and a presentation of the project achievements–exhibitions, films, photos. (fotók / pictures)

f) diákjaink beszámolói / Students’ reports:

 

A projekttermékek folyamatosan születnek. / Project objects are produced constantly
Meglévő projekttermékek
/ Extant project object: