Jelenlegi hely

Címlap

Az intézmény nyitva tartásának rendje

(Kivonat a házirendből.)

Iskola

Az oktatás munkarendje

- A tanítási órák ideje: 45 perc. Ennél rövidebb órát (minimum 35 perc) az igazgató utasítására lehet tartani.

-  A tanítási órák és a szünetek rendje:

0. óra:  07.15 - 08.00           

1. óra:  08.10 - 08.55  (alsó tagozaton: 08.00-08.45)

2. óra:  09.05 - 09.50  (alsó tagozaton: 09.00-09.45)

3. óra:  10.00 - 10.45

4. óra:  10.55 - 11.40

5. óra:  11.50 - 12.35

6. óra:  12.45 - 13.30

7. óra:  13.35 - 14.20

Napközi, tanulószoba:

            8. óra: 14.30 – 15.15

            9. óra: 15.15 – 16.00

 - A tanítás kezdete 8 óra.

- Ha a nevelő nem érkezik meg becsengetés után 5 perccel, az egyik hetes köteles azt jelezni az iskolavezetésnek.

- A szünetekben tanuló felügyelet nélkül nem tartózkodhat a tantermekben.

- Az iskola szorgalmi időben reggel 7.00-tól délután 16.30- ig tart nyitva. Az iskola ebben az időben tud ügyeletet biztosítani.

- A reggeli ügyelet legkorábban 7 órakor kezdődik és 7.30-ig tart. 7.30-tól az ügyeletes nevelők veszik át a tanulók felügyeletét.

- A napközis és tanulószobai foglalkozások befejezése után 16.30-ig az iskola gyermekfelügyeletet biztosít. 16.30 után amennyiben a szülő nem érkezik meg, a szülő megérkezéséig a felügyelő tanár köteles a tanulóval maradni.

- A tanulót ötödik évfolyam alatt csak a szülő, vagy az általa írásban megjelölt kísérő felügyeletével lehet hazaengedni. Ötödik és hatodik évfolyamon a szülő írásbeli hozzájárulásával egyedül is hazaengedhető a tanuló. Hetedik évfolyamtól, ha a szülő írásban másként nem rendelkezik, a tanuló a tanítási idő után egyedül hagyhatja el az iskolát.

- 16.30 és 20.00 óra között tanári felügyelettel tanórán kívüli foglalkozás keretében tartózkodhatnak csak a tanulók.

- A tanítás 8 órakor kezdődik.

- Nem kötelező tanórai foglalkozást legkésőbb nyolcadik órában lehet tartani. Tanórán kívüli foglalkozás legkésőbb 20 óráig tarthat.

- A napközis, tanulószobai felügyelet, illetve foglalkozás az utolsó tanítási óra befejezése után kezdődik. Szabadidős foglalkozásokat követően a tanulás 14 órakor kezdődik és 15.30-ig tart. 15.30-16.00 között szabadidős foglalkozás, 16.00 és 16.30 között ügyelet működik. A napközis és tanulószobai foglalkozásokon a pedagógusnak folyamatosan jelen kell lenni.