Jelenlegi hely

Címlap » Könyvtár

„A könyvben nem az az érték, ami le van írva, hanem amit kiolvasunk belőle. Minden szó arra való, hogy megindítson bennünk egy folyamatot, s mi ezt hitelesítsük.”

(Kosztolányi Dezső)
A könyvtár neve: Németh László Gimnázium, Általános Iskola könyvtára
A könyvtár székhelye, címe: 6800 Hódmezővásárhely, Ormos Ede u. l8.
Könyvtárosok: Fehér Tímea, Szöllősyné Tóth Ida
Jogelődök: Hódtói Általános Iskola
Hódtói Általános Iskola és Gimnázium
József Attila Általános Iskola
A létesítés időpontja: l989
Elhelyezése: Az iskola 1. emeletén
Helyiségeinek száma: 1 többfunkciós olvasóterem, 2 raktárhelyiség
A könyvtár jellege: iskolai könyvtár
Használói köre: Az iskola pedagógusai, tanulói és adminisztratív dolgozói

Küldetésünknek tartjuk tanulóink értő, igényes olvasóvá,
könyvtárhasználóvá nevelését. Műveltségük megalapozását, az önálló ismeretszerzés igényének, valamint az egyéni, kritikus és kreatív gondolkodás kialakítását, az élethosszig tartó tanulásra való felkészítésüket.

A könyvtár szolgáltatásai:
Az oktató-nevelő munkához szükséges könyvek, tankönyvek, időszaki kiadványok, audiovizuális dokumentumok és egyéb dokumentumok rendelkezésre bocsátása kölcsönzés, valamint helyben használat során.
§Kölcsönzés:
A tervszerűen gyűjtött, feltárt, megőrzött dokumentumok egy részét a tanárok, tanulók részére kölcsönzéssel biztosítjuk. Kiegészítő feladatként könyvtárközi kölcsönzési lehetőséget nyújtunk a városon belül.
§Helybenhasználat:
A tanítás ideje alatt és tanítási órán kívül a könyvtár nyitva tartási idejében lehetővé tesszük a gyűjtemény használatát.
A szakszerűen fejlesztett gyűjteménnyel biztosítjuk a gyűjtőkörnek és az állomány mértékének megfelelően:
-a tanítás-tanulás folyamatában jelentkező tanári-tanulói igények teljesíthetőségét,
-a tervszerűen gyűjtött, feltárt, megőrzött dokumentumokat olvasótermi használatra a tanárok, tanulók részére.
§Tájékoztatás:
Szóban, és ha igény van, írásban is adunk tájékoztatást.
Segítséget adunk más könyvtárak (iskolai, kollégiumi, pedagógiai-szakmai, nyilvános könyvtárak) katalógusában és szolgáltatásaiban történő kereséshez, igény szerint.
§Egyéni és csoportos könyvtárhasználat:

Időpont-egyeztetéssel szakórák, könyv- és könyvtárhasználati órák tartása.
§Számítógép-használat:

A könyvtárhasználóknak olvasói számítógépeket, illetve informatikai eszközöket biztosítunk.
§Másolat készítése:

Indokolt esetben lehetőséget adunk fénymásolat készítésére az olvasótermi példányokból maximum 1-2 oldal terjedelemben.