Jelenlegi hely

Címlap

2024/2025.tanév

Induló képzéseink (a következő tanévben)

Tanulmányi terület

Kódszám

Képzési forma

A képzés időtartama (tanév)

Felvehető létszám (fő)

Természettudományi orientáció emelt szintű nyelvi képzéssel (angol vagy német)

1410

nappali

4

5

Emelt szintű angol nyelvi csoport

természettudományi orientációval

1610

nappali

6

20

Emelt szintű német nyelvi csoport 

természettudományi orientációval

1620

nappali

6

14

Emelt szintű angol nyelvi csoport emelt szintű  vagy emelt óraszámú matematika képzéssel,

7. évfolyamon nyelvi előkészítő évfolyammal

1710

nappali

6+1

34

Felvételi információk

2023.11.20-24. Nyitott iskola hete (nyílt tantási órák, délutáni rendezvények)

 2023.11.30. Jelentkezési határidő a központi írásbeli vizsgákra

2023.11.23. 17.00 óra Beiskolázási tájékoztató iskolánk aulájában

Az Oktatási Hivatal tájékoztatója a felvételi eljárásáról

2024.02.21. Felvételi jelentkezési határidő

Felvételi jegyzék

Mit lehet megtudni a felvételi jegyzékekből? 

Megtudhatják a jelentkezők eredményeit. A táblázatokban a tanulmányi területre jelentkező összes jelentkező fel van tüntetve. 

Mit nem lehet megtudni a felvételi jegyzékekből? 

Nem lehet megtudni azt közvetlenül, hogy a tanuló felvételt nyert-e az adott tagozatra! Az itt közölt listák alapján ugyanis a Győri Felvételi Központ rangsorol: az iskola által közölt keretszámoknak megfelelően a lista elejéről indulva kihúzza azon vizsgázók nevét, akik nem a Németh László Gimnáziumot vagy nem az adott tagozatot, képzési területet jelölték meg első helyen, és az általuk elsőnek megjelölt iskolába vagy tagozatra felvételt nyernek.

Így akár elképzelhető, hogy olyan tanuló is felvételt nyer, aki a lista végén található, de az előtte lévők közül többen más iskolát vagy „tagozatot” jelöltek meg első helyen.

A középiskolák (így a mi iskolánk sem) tudják, hogy a tanuló hányadik helyen jelölte meg őket, így a felvételről szóló döntésüknél ezt nem tudják figyelembe venni.

Ha pontszámai alapján egy tanulót több helyre (iskolába, „tagozatra”) felvételre jelölik meg, a Felvételi Központ abba az iskolába, „tagozatra” véglegesíti a felvételét, amely a tanulói adatlapon előrébb szerepelt.

Tehát pl. ha egy tanuló pontszáma miatt az első helyen megjelölt iskolába vagy „tagozatra” nem nyer felvételt, de pontszáma a második, harmadik, negyedik stb. helyen megjelölt iskolában vagy „tagozaton” elegendő, akkor mindenképpen a másodikra fogják felvenni, akkor is, ha azt a felvételi adatlapon nem első helyen jelölték meg, mert a tanulói adatlapon szereplő sorrendről a középiskoláknak nincs tudomásuk.

Az alábbi listákat többszörösen is ellenőriztük, de amennyiben valamilyen hibát vesznek benne észre adataikban (név, tagozatválasztás, stb.) kérjük, feltétlenül értesítsék a gimnáziumot!

Felhívjuk a tisztelt szülők figyelmét, hogy a felvételi jegyzék ismeretében április 8-án, április 9-én és április 10-én lehetőségük van a tanulói adatlap módosítására abban az általános iskolában, ahol a jelentkezési lapot benyújtották, vagy egyéni jelentkezők esetében azon a felületen, ahol a jelentkezésük során az eredeti adatlapot előállították (a „KIFIR elektronikus adatlapkitöltő program - egyéni jelentkezők számára” felületen vagy az Ügyfélkapun). 

A módosítás során – az iskolánkkal való egyeztetést követően! -- az alábbiakra van lehetőség:

- új tanulmányi terület felvétele
- a tanulmányi területek eredetileg beírt sorrendjének módosítása.

Új középiskolát már nem lehet a módosító adatlapon feltüntetni.

Amennyiben módosítási szándékuk van, kérjük, azt jelezzék a (62) 533-137-es telefonon vagy a titkarsag@nlg.httpf.hu e-mail címen.

A középiskolával való egyeztetés tényét fel kell tüntetni a tanuló jelentkezési lapjára.

A felvételi listák:

1410 - Természettudományi orientáció emelt szintű nyelvi képzéssel (angol vagy német)

1610 - Emelt szintű angol nyelvi csoport természettudományi orientációval

1620 - Emelt szintű német nyelvi csoport természettudományi orientációval

1710 - Emelt szintű angol nyelvi csoport emelt szintű  vagy emelt óraszámú matematika képzéssel, 7. évfolyamon nyelvi előkészítő folyammal