Jelenlegi hely

Címlap

2021.12.16. - Külföldi nyelvtanulás

Tisztelt Szülők, kedves Diákok!

2022 nyarán újból megszervezésre kerül a Külföldi Nyelvtanulás Program, amely keretében a 9. és 11-es diákoknak van lehetősége arra, hogy angol, német vagy francia nyelvterületen gyakorolják az adott nyelvet a nyári szünet ideje alatt két hetes időtartamban. (11-esek még biztosan emlékeznek a két évvel ezelőtti előkészületekre). Nem tudjuk előre megjósolni mi várható a vírushelyzettel kapcsolatban a nyári időszakra, de nem szeretnénk, hogy diákjaink lemaradjanak erről a lehetőségről, ha megvalósulhat a program.

Első lépésként arra szeretnénk kérni Önöket, hogy az alábbi linken elérhető Google űrlap segítségével jelezzék, hogy gyermekük szeretne-e részt venni a programban, és hogy melyik nyelvterületre utazna szívesen. Ha egyénileg utazna, illetve nem szeretne élni a lehetőséggel, kérjük azt is jelölje. Minden diákot kérünk, hogy valamelyik opciót válassza ki! Az előzetes felmérést követően és annak eredményétől függően tudjuk Önöket további részletekről tájékoztatni.

A kérdőív kitöltése 5 percet vesz igénybe.

A kérdőív visszaküldésének határideje: 2021. december 19.

Közreműködésüket köszönjük: Idegen nyelvi munkaközösség

Kérdőív: https://forms.gle/zirfsjupGeviGriE6


Kinek szól a Külföldi Nyelvtanulási Program, és milyen lehetőségeket kínál?

A 2021/2022-es tanévtől a 9. évfolyamos gimnáziumi, szakgimnáziumi és technikumi, valamint a 11. évfolyamos gimnáziumi és szakgimnáziumi, továbbá a technikumi 11. vagy 12. évfolyamos tanulók kéthetes egyéni vagy csoportos nyelvoktatásban vehetnek részt a tantervi keretek között tanult, választható idegen nyelvek (angol, francia, német, kínai) célországaiban: Ausztriában, az Egyesült Királyságban, Franciaországban, Írországban, Máltán, Németországban és Kínában. (Kínai nyelv csak abban az esetben választható, ha azt a kedvezményezett tanuló NAT szerinti első nyelvként tanulja. Ez a feltétel kizárólag a Magyar-Kínai Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Gimnázium tanulói esetében valósul meg.) A Programban való részvétel alanyi jogon jár az érintett diákok számára, amelynek teljes összegét Magyarország Kormánya biztosítja. A köznevelési adatok alapján 2021-től a programban nagyságrendileg 140 ezer tanuló jogosult részt venni. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) megbízásából a program megvalósítását a Tempus Közalapítvány végzi, mivel többek között az Erasmus+ kapcsán jelentős tapasztalattal rendelkezik a középiskolás korosztály nemzetközi mobilitásának támogatásában.

A célországokban történő nyelvtanulás három formában valósulhat meg:

• tanulók egyéni kiutazása és részvétele a minősített külföldi nyelviskolák által kínált nyelvtanfolyamon az adott tanévet követő nyári szünetben (egyéni nyelviskolai pályázat);

• a hazai középiskolák (vagy fenntartók) által szervezett csoportos kiutazás és részvétel a minősített külföldi nyelviskolák által kínált nyelvtanfolyamon az adott tanévet követő nyári szünetben (csoportos nyelviskolai pályázat);

• a hazai középiskolák által a partneriskolákkal közösen szervezett projektalapú mobilitás a célországokban. E mobilitásoknak is a tanulók idegennyelv-tudásának fejlesztése a fő célja (csoportos partneriskolai pályázat).

KI JELENTKEZHET A PROGRAMRA?

A Külföldi Nyelvtanulási Programban először a 2021/2022-es tanévben a 9. évfolyamos gimnáziumi, szakgimnáziumi és technikumi, valamint a 11. évfolyamos gimnáziumi és szakgimnáziumi, továbbá a technikumi 11. vagy 12. évfolyamos tanulók jogosultak alanyi jogon részt venni pályázat útján. A Külföldi Nyelvtanulási Program szempontjából a 9. évfolyamos nyelvi előkészítőn, két tannyelvű előkészítőn, illetve az Arany János Tehetségprogram keretében tanulók is 9. évfolyamos tanulónak minősülnek, és részt vehetnek a külföldi nyelvi képzésben. A tanuló határozhatja meg, hogy melyik 9. évfolyamon kívánja a támogatást felhasználni.

MELY NYELVEK VÁLASZTHATÓK? HOGY VÁLASSZAK NYELVET?

A Külföldi Nyelvtanulási Program tantervi keretek közt tanult, választható idegen nyelvek választhatók, tehát az angol, a francia vagy a német nyelv, valamint speciális esetben a kínai. A tanuló nem köteles az elsőként tanult idegen nyelvet választani, tehát azt, amelyet általános iskolában kezdett el tanulni, azonban legalább a pályázat évében (a 9. , 11. vagy a technikumi 12. osztályban) már tanulnia kell tantervi keretek közt a választott nyelvet.

Elsősorban természetesen azt a nyelvet ajánlott választani, amelyben a tanuló már magasabb szintet ért el, mert a külföldi nyelvi képzés ebben az esetben a leghatékonyabb. Azonban előfordulhat, hogy az első idegen nyelvből a tanuló már szerzett nyelvvizsgát, így ezt a lehetőséget pl. további nyelvvizsga megszerzésére szeretné felhasználni.

A PROGRAMBAN RÉSZT VEVŐ NYELVISKOLÁK, VÁLASZTHATÓ KURZUSOK

A nyelvi képzés időtartama 10 tanítási nap, amelynek keretében a tanuló összesen legalább 40 tanórányi időtartamban részesül nyelvi oktatásban. Ezen kívül számára a fogadó nyelviskola vagy az érintett partneriskola további nyelvi fejlesztést, tanórán kívüli szabadidős tevékenységeket tarthat. Az elszállásolás családoknál vagy kortársakkal együtt kollégiumban történik, ami újabb lehetőséget teremt a nyelv elsajátítására. A nyelviskolák az újrakezdőtől a felsőfokú szintig ajánlanak tanfolyamokat. A szintfelmérést a fogadó nyelviskola végzi, tehát az a cél, hogy mindenki a megfelelő nyelvi szinten, lehetőség szerint sokszínű, soknemzetiségű csoportban tanulja az idegen nyelvet.

A Program keretében a tanulók külföldi nyelvtanfolyam helyett az intézményük szervezésében, partnerintézményi együttműködésben is részt vehetnek, amelynek célja, hogy a célországi partneriskolákkal közös projektek megvalósítása során fejlesszék nyelvtudásukat.

FINANSZÍROZÁSI TUDNIVALÓK

A Külföldi Nyelvtanulási Program a célországokban való nyelvtanulásra teljes körű támogatást nyújt, tehát fedezi a külföldi nyelvtanfolyam díját, a kiutazás költségeit, a külföldi szállást és ellátást, a célországon belüli, a nyelvtanfolyamon való részvételhez szükséges utazási költségeket. A tanulók a támogatást még a tervezett kiutazás előtt megkapják, így önerő, előfinanszírozás nem szükséges.

További részletek a következő linken érhetők el: https://www.knyp.hu/hu/knyp/a-programrol

 

.