Jelenlegi hely

Címlap

A 2022/2023-as tanév rendje

A szorgalmi idő

első tanítási nap: 2022. szeptember 1. (csütörtök)

utolsó tanítási nap: 2023. június 15. (csütörtök)

Az iskola utolsó, befejező évfolyamán az utolsó tanítási nap: 2023. május 4.

A tanítási napok száma

• az általános iskolákban 183 nap
• a nappali oktatás munkarendje szerint működő gimnáziumban: 180 nap

A tanítási év első féléve 2023. január 20-ig tart. 
Az iskolák 2023. január 27-ig értesítik a tanulókat, kiskorú tanuló esetén a szülőket az első félévben elért tanulmányi eredményekről. 

Tanítási szünetek

Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2022. október 28. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap. 2022. november 7. (hétfő).

A téli szünet előtti utolsó tanítási nap 2022. december 21. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2023. január 3. (kedd).  

A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2023. április 5. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2022. április 12. (szerda).

- témahetek:

- „PÉNZ7” pénzügyi és vállalkozói témahét 2023. március 6-10. között,

- Digitális Témahét 2023. március 27-31. között,

- Fenntarthatósági Témahét 2023. április 24-28. között,

- Magyar Diáksport Napja 2022. szeptember 30.

A tanév során az alábbi országos mérési programok lebonyolítására kerül sor:

- a tanulók szövegértési, matematikai és természettudományi kompetenciáit vizsgáló bemeneti mérés a 6., a 8. és a 10. évfolyamon a miniszteri rendelet 79. § (6) bekezdésének figyelembevételével, valamint kimeneti mérés a 6–11. évfolyamokon;

- az angol vagy a német nyelvet első idegen nyelvként tanulók körében az idegen nyelvi mérés, amely a hatodik évfolyamon a KER szerinti A1 szintű, a nyolcadik évfolyamon a KER szerinti A2 szintű nyelvtudást méri.

- kísérleti bemeneti és kimeneti mérés a 4–5. évfolyamon, amely a tanulók szövegértési és matematikai kompetenciáit vizsgáló tesztek bevezetését készíti elő.

A 2022. évi május-júniusi írásbeli érettségi vizsgák időpontjai