Jelenlegi hely

Címlap

 

Az iskola-egészségügyi szolgálat feladatai a nevelési-oktatási intézményekben

Az iskola-egészségügyi szolgálat feladatait az iskolát ellátó védőnő és az iskolaorvos látja el. Az iskolában végzett feladatokat az alábbi rendeletek szabályozzák:

 Ø  26/1997. NM rendelet, az iskola- egészségügyi ellátásról

Ø  12/2004. EÜ M rendelet, a módosításról

Ø  51/1997. NM rendelet, az életkorhoz kötött szűrővizsgálatokról

Ø  67/2005. EÜ M rendelet

Ezeknek a rendeleteknek a figyelembe vételével, minden évben elkészül az egyeztetett iskola-egészségügyi gondozási munkaterv, amely alapján folyik az éves munka.

Iskolaorvos: Dr. Sipos Erika Zita

Orvosi rendelés Lázár utca 10. tel: 62/659-796

Hétfő: 8.00 – 13.00                            Tanácsadás: kedd és csütörtök:

Kedd: 10.00 – 13.00                                                  8.00 – 10.00

Szerda: 14.00 – 17.00

Csütörtök: 10.00 – 13.00

Péntek: 8.00 – 10.00

Iskolaorvosi vizsgálat és oltások SZERDAI napokon előre egyeztetett időpontokban, az iskolában.

Iskolafogászat:

Hódmezővásárhely Oldalkosár utca 7.

Bejelentkezés szükséges: 62/222-828 –telefonszámon

Iskolavédőnő: Oláhné Kincses Ildikó

Fogadóóra: Hétfő 10.00 – 14.00

Elérhetőségek:

kincses.ildiko2@gmail.com.

olahne.ildiko@nlg.httpf.hu

Tel: 30-972-9035

Iskolavédőnő feladata az általános és középiskolás korosztály gondozása életkoruknak, szükségleteiknek megfelelő folyamatos egészségfejlesztése, valamint egészségi állapotuk monitorizálása.

Iskolavédőnő fő tevékenységi körei:

 • Védőnői alapszűrések a vonatkozó módszertani irányelvek szerint (biometriai vizsgálatok, tisztasági szűrések, látás és színlátás vizsgálata, hallásvizsgálat, mozgásszervi szűrések)
 • Kiszűrt tanulók nyomon követése
 • Státuszvizsgálat orvossal együtt
 • Védőoltások szervezése, lebonyolítása, dokumentálása
 • Egészségfejlesztő előadások, óratarások
 • Csoportos foglalkozások, tanfolyamok
 • Fogadó óra, Tini ügyelet (mentális gondozás)
 • Szervezési feladatok, egészségnapok, közösségi programok
 • Az iskolák egészségügyi programjaiban, pályázatokban való aktív részvétel
 • Szülői értekezleteken részvétel, tájékoztatás
 • Szükség szerint családlátogatás

Egészségfejlesztő előadások, óratarások (osztályfőnöki és egyéb órákon)

Témakörök:

Életvezetési ismeretek és készségek

            Egészséges és biztonságos környezet

            Önismeret, konfliktuskezelés, kommunikáció

            Csoportépítés, személyiség fejlesztés

Egészséges életmódra nevelés

            Káros szenvedélyek megelőzése /dohányzás, alkohol, drogprevenció/

            Személyi higiéné, fogápolás

            Napirend, szabadidő, mozgás

            Egészséges életmód, táplálkozás

Családi életre nevelés

·         Serdülőkori változások

·         Barátság, szerelem

·         Fogamzásgátlás, családtervezés, párkapcsolat

·         Szexuális úton terjedő betegségek

·         Terhesség, születés

·         Daganatos betegségek megelőzése (Emlő és here önvizsgálat módszere)

·         Elsősegélynyújtás