Jelenlegi hely

Címlap » Pályázatok
Információs és kommunikációs infrastruktúra fejlesztés a
Németh László Gimnázium, Általános Iskola könyvtárában

TIOP-1.2.3-11/1-2012-0184 számú, „Információs és kommunikációs infrastruktúra fejlesztés a Németh László Gimnázium, Általános Iskola könyvtárában” című projektünket 2013. március 1. és 2014. február 28. között valósítottuk meg 5 212 000 Ft Európai Uniós forrás felhasználásával.

KM.jpg

Célunk volt, hogy könyvtárunkat az iskola korszerű információs központjává fejlesszük, amely állományával és informatikai felszereltségével is megfelel korunk követelményeinek. A beszerezni kívánt 12 db vékonykliens, valamint a kliensek kiszolgálására alkalmas szerver, szünetmentes tápegység, Rack szekrény a könyvtárhasználóink számára biztosítja a gyorsabb, eredményesebb információhoz jutás lehetőségét.

Ugyancsak a könyvtári munkafolyamatokat kívánjuk pontosabbá, egyszerűbbé tenni a vonalkód-leolvasókkal és az állományellenőrzéshez használható adatgyűjtővel. Ennek érdekében könyvtárunk az ingyenesen használható Huntéka rendszerre tért át, amivel helytől és időtől függetlenül elérhetővé tettük a könyvtári állományt iskolánk tanulói és pedagógusai számára.

A Szirén programban feldolgozott dokumentumok az állomány konverziója révén kerültek át az új, ingyenesen használható Huntéka rendszer közös adatbázisába. A rendszerhez való csatlakozással az on-line, mindenki számára elérhető városi közös integrált rendszer adatbázisa is megnyílt előttünk.

Az új eszközökkel biztosítani tudjuk az iskolai közösség minden tagja számára, különös tekintettel az iskolánk hátrányos helyzetű, valamint a fogyatékkal élő könyvtárhasználóinknak, hogy minden típusú és formájú információhordozóhoz hozzáférjenek, azokat hatékonyan, könnyen tudják alkalmazni, jártasságot szerezzenek a hálózaton elérhető információk elérésében.

A projekt keretében megvalósult eszközbeszerzés erősíti könyvtárunk oktatási-képzési szerepét, elősegíti az információ egyenlő esélyű, helytől független hozzáférését. A könyvtár alkalmassá vált projektmunkára épülő tanórák, tanórán kívüli foglalkozások tartására, ezzel növeli az oktatásban a könyvtári dokumentumokra, a könyvtárak segítségével hozzáférhető információs rendszerek használatára épülő órák számát. A látássérült olvasóink könyvtárhasználatát segítő informatikai eszközzel (képernyőnagyító, Braille billentyűzet) nő a fogyatékkal élők esélyegyenlősége az információszerzésben. A projekt a könyvtári infrastruktúra fejlesztésével szolgálja a könyvtárak együttműködésén alapuló szolgáltatások fejlesztését. A Huntéka rendszerhez történő csatlakozással biztosítjuk könyvtárunk elektronikus katalógusának internetes hozzáférését, ezzel hozzájárulhatunk a teljesebb országos elektronikus katalógus létrehozásához.