Jelenlegi hely

Címlap » Bemutatkozás

 

A felvétel és az átvétel helyi szabályai (Ped.prg. 1.11.)

A      Az első évfolyamra lépés feltételei:

1     Az első évfolyamra csak az a gyermek vehető fel, akinek a jelentkezési szándékát a szülő előzetesen jelezte, akiről az óvoda a szakvéleményét kiállította. Nem vehető fel az a tanuló, akinek szakvéleményben nem normál létszámú osztályt javasoltak.

2        Túljelentkezés esetén a tanulók felvételének eljárásrendje:

·         A jelentkezők közül először a körzetben lakó tanulót kell felvenni.

·         Az üres férőhelyekre először a körzeten kívüli halmozottan hátrányos helyzetű tanulókat kell felvenni.

·         Az ezt követően üresen maradt férőhelyekre azt a tanulót kell felvenni, akinek az idősebb testvére ebben az iskolában tanul.

·         Az esetlegesen még üresen maradt férőhelyekre nyilvános sorsolással – az érdekelt szülők jelenlétében – kell kisorsolni a felvehető tanulókat.

B       A belépés feltételei a 2-6. évfolyamon:

1        Az adott évfolyamon bekövetkező létszámcsökkenés.  

2        Az elbocsátó iskola bizonyítványa, illetve szakvéleménye.      

3        A nem vagy csak részben tanult tantárgyakból különbözeti vizsga,

4        Tanév közben, illetve a hatodik évfolyamra csak rendkívül indokolt esetben van lehetőség a belépésre.

5        Az átvételi kérelmet az iskola igazgatója javaslattal ellátva továbbítja a tankerület igazgatójának. Az átvételről az egyeztetést követően az iskola igazgatója dönt.

C      A belépés feltételei a 7. gimnáziumi évfolyamon:

1        A gimnáziumi évfolyamra történő jelentkezés és a felvételi eljárásban való részvétel.

2        A felvételi ponthatár az adott évben felvételizők teljesítményének, illetve a felvehető létszám függvénye.

3        A pontszámítás módja a felvételi eljárásban:

·         A felvételi eljárásban elérhető összes pontszámot a jelentkezők két forrásból gyűjthetik össze:

(a)   hozott pontszám (az összes szerezhető pontszám 50%-a): 4. és 5. osztály év végén és 6. osztály félévkor magyar nyelvből, magyar irodalomból, matematikából és idegen nyelvből szerzett osztályzatok összege, 50 pontra átszámítva,

(b)   szerzett pontszám (az összes pontszám 50%-a) a hat évfolyamos központi írásbeli vizsgán magyar nyelvből és matematikából elért eredmény 25-25 pontra átszámítva

4        Az iskolával tanulói jogviszonyban álló tanulónak részt kell vennie a felvételi eljárásban, és a felvételhez el kell érnie a felvételi ponthatárt.

5        A sajátos nevelési igényű tanuló részvétele a felvételi eljárásban:

·         Ha sajátos nevelési igényű tanuló valamely (a felvételi eljárásban szereplő) tantárgyból mentesítéssel rendelkezik, akkor a szülő választása szerint:

(a)   a hozott pontszámát megduplázzuk,

(b)   szerzett pontszámát megduplázzuk,

(c)   a hozott pontszám kiszámításakor másik tantárgyat választhat, ha a négy tantárgy valamelyikének az értékelése alól fel van mentve,

·         a felvételi vizsgán hosszabb idő áll rendelkezésére, illetve a szakértői véleményben meghatározott segédeszközt igénybe veheti.

6        A halmozottan hátrányos helyzetű tanuló részvétele a felvételi eljárásban:

·         Halmozottan hátrányos helyzetű tanuló esetében – a szülő kérése alapján – a hozott pontok aránya 70% lehet.

D      A belépés feltételei a 9. gimnáziumi évfolyamon:

1        A két hatévfolyamos osztály üres férőhelyeire nyolcadik osztályt befejező tanulók jelentkezhetnek.

2        A felvételi ponthatár az adott évben felvételizők teljesítményének, illetve a felvehető létszám függvénye.

3        A pontszámítás módja a felvételi eljárásban:

·         A felvételi eljárásban elérhető összes pontszámot a jelentkezők két forrásból gyűjthetik össze:

(a)   hozott pontszám (az összes szerezhető pontszám 50%-a): 6. és 7. osztály év végén és 8. osztály félévkor magyar nyelvből, magyar irodalomból, matematikából és idegen nyelvből szerzett osztályzatok összege, 50 pontra átszámítva,

(b)   szerzett pontszám (az összes pontszám 50%-a) a négy évfolyamos központi írásbeli vizsgán magyar nyelvből és matematikából elért eredmény 25-25 pontra átszámítva

4        Az iskolával tanulói jogviszonyban álló tanulónak részt kell vennie a felvételi eljárásban, és a felvételhez el kell érnie a felvételi ponthatárt.

5        A sajátos nevelési igényű tanuló részvétele a felvételi eljárásban:

·         Ha sajátos nevelési igényű tanuló valamely (a felvételi eljárásban szereplő) tantárgyból mentesítéssel rendelkezik, akkor a szülő választása szerint:

(a)   a hozott pontszámát megduplázzuk,

(b)   szerzett pontszámát megduplázzuk,

(c)   a hozott pontszám kiszámításakor másik tantárgyat választhat, ha a négy tantárgy valamelyikének az értékelése alól fel van mentve,

·         a felvételi vizsgán hosszabb idő áll rendelkezésére, illetve a szakértői véleményben meghatározott segédeszközt igénybe veheti.

6        A halmozottan hátrányos helyzetű tanuló részvétele a felvételi eljárásban:

·         Halmozottan hátrányos helyzetű tanuló esetében – a szülő kérése alapján – a hozott pontok aránya 70% lehet.

E A belépés feltételei a 7-12/13. gimnáziumi évfolyamon:

1        Az adott évfolyamon bekövetkező létszámcsökkenés.

2        Az elbocsátó iskola bizonyítványa.

3        A nem vagy csak részben tanult tantárgyakból különbözeti vizsga.

4        Tanév közben csak rendkívül indokolt esetben van lehetőség a belépésre.

5        Az átvételről az iskola igazgatója dönt.

F Belépés a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi programjának kilencedik előkészítő évfolyamára

1        A programba való bekapcsolódás feltétele, hogy a tanuló eredményesen teljesítse a nyolcadik évfolyam követelményeit, és a jogszabályok előírásainak.

2        A programba a tanuló a felvételi eljárás keretében kapcsolódhat be, illetve átvételére is sor kerülhet, amennyiben a feltételeknek megfelel.