Jelenlegi hely

Címlap » Bemutatkozás

Diákönkormányzat

A tanulók aktív részvétele nélkül az iskola nem iskola. A tanulók részvétele színesíti izgalmasabbá, nyitottabbá teszi az iskolát, erősíti a tanár - diák együttműködést, demokratikus, toleráns közéleti magatartásra nevel. 

Tanulói részvétel:

Diákönkormányzat

 • - vezetőségét az osztályok delegálják,
 • - vezetőit a vezetőség választja,
 • - elnöke delegált tagja az iskolaszéknek,
 • - a diákönkormányzat vezetőségének tagja a diákönkormányzatot patronáló tanár,
 • - a diákönkormányzat elnöksége elkészíti az önkormányzat működési szabályzatát, amelyet a diákönkormányzat közgyűlése hagy jóvá,
 • - a diákönkormányzat elnöksége legalább havonta, közgyűlése legalább évente ülésezik,
 • - a diákönkormányzat az osztályfőnöki munkaközösséggel közösen minden év október 15- ig megszervezi a tanulói ügyeletet, működteti és felügyeli az iskolarádiót.

Diákparlament

 • - üléseit évente tartja,
 • - szervezője a diákönkormányzat vezetése,
 • - megszervezésének felelőse: a diákönkormányzat elnöke

Egyéb iskolai szervezetek

 • - Iskolai Sportkör szakosztályainak minden tanuló alanyi jogon tagja lehet.
 • - Önképzőkört, művészeti, művelődési kört legalább öt tanuló kezdeményezésére lehet létrehozni

Szülői részvétel:

A szülők bevonása az iskola életébe az iskola létérdeke. A szülő megalapozott és pozitív iskolaképe az intézmény legjobb propagandája. A szülő adójából tartják fenn az iskolát, így teljes joggal tarthat igényt arra, hogy belelásson az iskolai folyamatokba, ugyanakkor a szülők segítő szándéka óriási, semmi mással nem pótolható lehetőségeket biztosít az iskolának.
Iskolaszék

Szülői Szervezet:

 • - Az osztályok szülői szervezetei delegálnak két - két tagot a szülői szervezet választmányába.
 • - A szülői szervezet választmánya választja meg a szülői szervezet elnökségét.
 • - A választmányi és elnökségi megbízás két tanévre szól.
 • - A szülői szervezet működésének a részleteit a szervezet által megalkotott szervezeti és működési szabályzat koordinálja.
 • - A szülői szervezet elnöksége gondozza azokat a pénzeszközöket, amelyeket a diákok saját akcióikkal gyűjtenek.
 • - A szülői szervezet elnökségének hivatalból tagja az iskola igazgatóhelyettese és az osztályfőnöki munkaközösség vezetője (1)
 • - A szülői szervezet elnöksége minden évben értékeli a pedagógiai programban foglaltak megvalósulását, véleményét a záró tantestületi értekezlet nyilvánossága elé kell tárni.
 • - A szülő részt vehet kirándulásokon kísérőként, valamint az iskolai sportkör patronáló tagjaként sportköri foglalkozásokat vezethet.

A közvetlen információcsere fórumai:

 • - családlátogatás
 • - szülői értekezlet
 • - szaktanári fogadóóra
 • - nyíltnapok szervezése
 • - a pedagógus köteles - a szülő kérése alapján - előzetes egyeztetés után két napon belül a szülőt fogadni

(1) beiktatva 2004. március (hatályos: 2004. szeptember)

Környezetvédelmi tevékenységeink

Rendszeresen végzett környezetvédelmi tevékenységeink:

 • - Minden év őszén iskolánk parkjában nyitják - tanulóink közreműködésével a Vásárhelyi Őszi Kulturális Heteket.
 • - Tavasszal a Föld Napját szintén városi szinten, mint jeles napot méltatjuk.
 • - Városi tudományos tanácskozásokat szervezünk, országos szakemberekkel. Ilyen volt - többek között - Az iskola és a helyi közösségek kapcsolata, különös tekintettel a környezeti nevelésre, stb.
 • - Évente egy alkalommal kertépítő napot rendezünk szülők, tanulók, tanárok, kertbarátok részvételével.
 • - Helyt kapnak a mozgáskultúra fejlesztését célzó iskolai és iskolán kívüli tevékenységek: sportkörök, néptánc, társastánc, játékok, versenysport -egészen nemzetközi egyéniig bezárólag -különböző kerékpártúrák, kirándulások, országjárások, Bakancsos Klub, stb. Hagyománya van a tanár-diák sportnapnak is.
 • - Különböző megfigyelések: darvak vonulása, ősi magyar fajták megtekintése, Tisza életközössége, stb. Végzünk vízminőség, zajártalom, csapadékmérést, vizsgálatokat is. Tanulóink nagy igyekezettel és érdeklődéssel kapcsolódnak be e munkákba is.
 • - Fotó és képzőművészet alkotásaiból kiállításokat szervezünk, ahol tanulóink az ellesett pillanatok titkaival ismerkedhetnek meg. Gyarapíthatják természeti és esztétikai ismereteiket is.
 • - Madáretető és odúkészítési versenyt rendeztünk. (Erről a Duna Tv is beszámolt.) A kész munkákat kiállítottuk, végezetül kihelyeztük őket az iskolakertbe, illetve otthonokba. Et 3 évenként megismételjük, a készleteket felfrissítjük, kiegészítjük ügyelve a fenntarthatóságra.
 • - Minden évben megszervezzük a madáretetést.
 • - 2 ha területű gyepes udvarunkban gondoskodunk a fű rendszeres nyírásáról, komposztálásáról, hasznosításáról.
 • - Ballagó diákjaink emlékfát ültetnek azzal a céllal, hogy majd 5-10éves találkozásaikkor ismét gyönyörködhetnek benne.
 • - Úgyszintén neves személyiségek teszik emlékezetessé látogatásukat faültetéssel.
 • - Minden fontos eseményről dokumentáció készült, azt albumban örökítettük meg. Eddig már 4 album reprezentálja tevékenységünket.

 

 

Rományi L. - Sándor E.: Kívánságfa

Erdei Iskola

Tudományos ülés iskolánk szervezésében a Városháza disztermében

Saját környezetvédelmi projekt terve:

Az iskola helye és épülete

Iskolánk Hódmezővásárhely Megyei jogú Város Hódtó városrészében található, 1989-ben épült. Azóta az igények miatt bővül néhány tanteremmel.
A Hódtó városrészt panelházak alkotják, az első diákok a lakótelepről kerültek intézményünkbe.   

 

Rövid története

A Németh László Gimnázium és Általános Iskola 1989-ben Hódtói Általános Iskolaként indult Hódmezővásárhelyen. Pedagógusok, tanulók, szülők és természettisztelő művészek, lokálpatrióták közreműködésével arborétum jellegű iskolakert jött létre, ahol több mint 200 fa- és cserjefaj található napjainkban. 1994-től a Tudás kertje nevet viseli. Az arborétum 2003 őszén vette fel alapítójának és kigondolójának nevét; azóta Gál József Kert.


Nagy Attila: Földanya (iskolánk udvarán)

A Németh László Gimnázium és Általános Iskola 1989-ben Hódtói Általános Iskolaként indult Hódmezővásárhelyen. Pedagógusok, tanulók, szülők és természettisztelő művészek, lokálpatrióták közreműködésével arborétum jellegű iskolakert jött létre, ahol több mint 200 fa- és cserjefaj található napjainkban. 1994-től a Tudás kertje nevet viseli. Az arborétum 2003 őszén vette fel alapítójának és kigondolójának nevét; azóta Gál József Kert.

Iskolánkban kezdetektől fogva kiemelt szerepet játszik a természet és környezeti nevelés. Számos környezetvédelmi program, természettel kapcsolatos kiállítás, esemény, konferencia színtere volt már intézményünk is. Arborétum jellegű iskolakertünk otthont adott már a Vásárhelyi Őszi Hetek nyitó rendezvényeinek, iskolai projekttalálkozóknak, diákok számára rendezett konferenciának is. Későbbiek folyamán is szeretnénk, ha erre lehetőségünk lenne. 1993-ban Természet- és Környezetvédelmi Oktatóközpontként is szerepet játszik a város életében. 1995. óta általános iskola és 6 osztályos gimnázium, a gimnázium évfolyamain emelt szintű német, angol valamint angol és német tagozat működik.