Jelenlegi hely

Címlap » Bemutatkozás

Környezetvédelem törvényi háttér

Egészségnevelés

Környezetvédelmi tevékenységeink

Rendszeresen végzett környezetvédelmi tevékenységeink:  

 • Minden év őszén iskolánk parkjában nyitják - tanulóink közreműködésével a Vásárhelyi Őszi Kulturális Heteket.
 • Tavasszal a Föld Napját szintén városi szinten, mint jeles napot méltatjuk.
 • Városi tudományos tanácskozásokat szervezünk, országos szakemberekkel. Ilyen volt - többek között - Az iskola és a helyi közösségek kapcsolata, különös tekintettel a környezeti nevelésre, stb.
 • Évente egy alkalommal kertépítő napot rendezünk szülők, tanulók, tanárok, kertbarátok részvételével.
 • Helyt kapnak a mozgáskultúra fejlesztését célzó iskolai és iskolán kívüli tevékenységek: sportkörök, néptánc, társastánc, játékok, versenysport - egészen nemzetközi egyéniig bezárólag -különböző kerékpártúrák, kirándulások, országjárások, Bakancsos Klub, stb. Hagyománya van a tanár-diák sportnapnak is.
 • Különböző megfigyelések: darvak vonulása, ősi magyar fajták megtekintése, Tisza életközössége, stb. Végzünk vízminőség, zajártalom, csapadékmérést, vizsgálatokat is. Tanulóink nagy igyekezettel és érdeklődéssel kapcsolódnak be e munkákba is.
 • Fotó és képzőművészet alkotásaiból kiállításokat szervezünk, ahol tanulóink az ellesett pillanatok titkaival ismerkedhetnek meg. Gyarapíthatják természeti és esztétikai ismereteiket is.
 • Madáretető és odúkészítési versenyt rendeztünk. (Erről a Duna Tv is beszámolt.) A kész munkákat kiállítottuk, végezetül kihelyeztük őket az iskolakertbe, illetve otthonokba. Et 3 évenként megismételjük, a készleteket felfrissítjük, kiegészítjük ügyelve a fenntarthatóságra.
 • Minden évben megszervezzük a madáretetést.
 • 2 ha területű gyepes udvarunkban gondoskodunk a fű rendszeres nyírásáról, komposztálásáról, hasznosításáról.
 • Ballagó diákjaink emlékfát ültetnek azzal a céllal, hogy majd 5-10éves találkozásaikkor ismét gyönyörködhetnek benne.
 • Úgyszintén neves személyiségek teszik emlékezetessé látogatásukat faültetéssel.
 • Minden fontos eseményről dokumentáció készült, azt albumban örökítettük meg. Eddig már 4 album reprezentálja tevékenységünket.
kivansagfa.jpg

Rományi L.-Sándor E.:

Kívánságfa

erdeiiskola.jpg

Erdei Iskola

tud_ules.jpg

Tudományos ülés iskolánk szervezésében a Városháza disztermében

Saját környezetvédelmi projekt terve


Az iskola helye és épülete

iskola_v.jpg

Iskolánk Hódmezővásárhely Megyei jogú Város Hódtó városrészében található, 1989-ben épült. Azóta az igények miatt bővül néhány tanteremmel.

 

A Hódtó városrészt panelházak alkotják, az első diákok a lakótelepről kerültek intézményünkbe.

A Németh László Gimnázium és Általános Iskola 1989-ben Hódtói Általános Iskolaként indult Hódmezővásárhelyen. Pedagógusok, tanulók, szülők és természettisztelő művészek, lokálpatrióták közreműködésével arborétum jellegű iskolakert jött létre, ahol több mint 200 fa- és cserjefaj található napjainkban. 1994-től a Tudás kertje nevet viseli. Az arborétum 2003 őszén vette fel alapítójának és kigondolójának nevét; azóta Gál József Kert.

isk_arboretum.jpg

foldanya.jpg

Nagy Attila: Földanya

(iskolánk udvarán)


 

Iskolánkban kezdetektől fogva kiemelt szerepet játszik a természet és környezeti nevelés. Számos környezetvédelmi program, természettel kapcsolatos kiállítás, esemény, konferencia színtere volt már intézményünk is.

Arborétum jellegű iskolakertünk otthont adott már a Vásárhelyi Őszi Hetek nyitó rendezvényeinek, iskolai projekttalálkozóknak, diákok számára rendezett konferenciának is. Későbbiek folyamán is szeretnénk, ha erre lehetőségünk lenne.

1993-ban Természet- és Környezetvédelmi Oktatóközpontként is szerepet játszik a város életében.

1995. óta általános iskola és 6 osztályos gimnázium, a gimnázium évfolyamain emelt szintű német, angol valamint angol és német tagozat működik.

 Folyamatban lévő környezetvédelmi projektünk bemutatása:

1. Környezetkímélő anyaghasználat megvalósulása:

a, Tudatos takarékosság az anyagokkal, termékekkel, vízzel, energiával.
b, Környezetkímélő anyagok használata a karbantartási munkákban és a takarításban.
c, Környezetkímélő játékok, taneszközök és segédeszközök használata.
d, Környezetkímélő anyagok használata az adminisztrációban és egyéb irodai munkákban.
e, Környezetkímélő anyagok használata kikapcsolódási és egyéb tevékenységekben
f, A kémiai anyagok lehető leginkább környezetkímélő kezelése, tárolása, felhasználása.

2. Egészséges és környezetkímélő módon előállított ételek felszolgálása: 

a, Kellemes és a funkciójuknak megfelelő főző- és étkezőhelyiségek.
b, Közelből beszerezhető alapanyagok használata.
c, Egészséges, tápláló ételek és italok az iskolai étkeztetésben.
d, A vegetáriánus étkezés lehetőségének biztosítása.
e, A speciális étrendi megkötésekkel rendelkező tanulók számára a megfelelő ételek biztosítása.

f, A büfében lehet kapni egészséges és környezetkímélő árukat.
g, A büfé nem forgalmaz egyszer használatos csomagolású italt, csak betétdíjasat.
h, Eldobható cikkek használata csak abban az esetben engedélyezett, ha nincs más lehetőség.
i, A főzés és az étkezés során használt eszközök, környezet és egészségkímélők.
j, Az iskolakertben termesztett zöldségek felhasználása az iskola konyhájában. (A vonatkozó környezetvédelmi, élelmiszer egészségügyi szabályok betartásával.)

3. Az iskola a lehető legkisebb szinten tartja a hulladék-kibocsátását, a keletkező hulladékokat környezetkímélő módon kezeli.

a, Ahol lehetséges törekszik a termékek és anyagok újrafelhasználására, hasznosítására.
b, Hulladékok elkülönített gyűjtése: Pl.: fémek, műanyagok, papírok stb. és átadása a hulladékkezelőnek
c, A szerves hulladék komposztálása a helyi viszonyoktól függően.
d, A veszélyes hulladékok gyűjtése és elhelyezése a helyi hatóság rendelkezése alapján történik.

 

4. Az iskola takarékosan és ésszerűen bánik a vízzel.

a, Víztakarékos berendezések felszerelése és szakszerű használata.
b, A csapok és WC-tartályok rendszeres ellenőrzése, a csepegések, szivárgások azonnali megszüntetése.
c, Esővíz használata a lehetséges, arra alkalmas helyeken.

5. Az iskola takarékosan bánik az energiával.

a, Takarékosság a hőenergiával.
b, Takarékosság az elektromos árammal.
c, Megújuló energiaforrások használatára való törekvés az áramfejlesztés és a fűtés számára.

 

6. Az iskola a lehető legkisebb mértékben szennyezi a levegőt.

a, A kémények, szellőztető berendezések stb. anyagkibocsátása szabályozott és rendszeresen ellenőrzött.
b, A szabadtéri burkolt felületek (sportpályák, dühöngő) gondozottak, pormentesek
c, Az iskolakert mentes az allergén növényektől

 

7. Az iskola megközelítése környezetkímélő módon történik.

a, A tanulókra, a nevelőtestület tagjaira utazás tekintetében jellemző a gyaloglás, a kerékpározás és a tömegközlekedési eszközök használata.
b, Ha a gyalogos, kerékpáros, ill. tömegközlekedéses iskolába járás nem megoldható a gyerekek iskolabuszt használnak, megszervezik közös autós utjaikat.
c, Gyalog, ill. kerékpárral könnyen elérhető, a természet tanulmányozására alkalmas helyek rendszeres látogatása.
d, A közlekedés megtervezése a felesleges utazások elkerülése érdekében.
e, A szükséges szállítások ésszerű megszervezése.

 

8. Az iskola rendezvényei (diáknapok, kirándulások, sportrendezvények) a lehető legkisebb mértékben terhelik a környezetet.

Munkánk eredményeként örülnénk, ha tanulóink értékelnék, hogy a ?Tőlünk örökül kapott világuk ? olajválság, füstköd, halpusztulás ellenére - minden előzőnél gazdagabb és szeretnivalóan szép. Tegyék azt még gyönyörűbbé, és emberibbé? (Marx György: Jövőidőben, Gyorsuló idő, 1979)

 

Jelenleg végzett környezet- tudatosságra nevelő oktatás és oktatási terveink leírása:

Működése környezeti nevelési szempontból

Az iskolában jelenleg a tantestület biológia- földrajz munkaközössége foglalkozik intenzíven környezeti nevelési kérdésekkel tanórákon és azon kívül (pl. tanulók versenyekre felkészítése, pályázatok készítése, stb.). Más munkaközösségek időnként kapcsolódnak egy- egy tevékenységi területhez (iskolai rendezvény).
A környezeti nevelés az iskolai életnek az a területe, ahol fokozatosan haladunk előre. Az egyes munkaközösségek bevonása a nevelési terület tevékenységébe folyamatos, szeretnénk a témát fokozatosan az egyes tantárgyakba integrálni.
A továbbiakban is szükség van az iskolavezetőség, a tapasztaltabb és fiatal kollégák együttműködésére